شماره حساب ها

برای آگاهی از روش های سفارش و خرید می توانید به پیج مربوطه مراجعه کرده و اطلاعات لازم را کسب کنید. سپس از طریق تماس با مجموعه و دریافت شماره حساب یا کارت اقدام به پرداخت نمایید