نصب پنل روی کدی

نصب پنل روی کدی درایو کار ساده ای است.

پین یا خارهای کناریِ کدی درایوی که متناسب با دستگاه خود خریداری میکنید دقیقا مطابق با لبه کناری درایو نوری شماست. بنابراین کافیست بعد از نصب کدی درایو روی لپتاپ، پنل را از روی درایو نوری جدا کنید و روی لبه کدی درایو نصب کنید.