نصب پنل روی کدی

نصب پنل روی Hdd Caddy کار ساده ای است.

پین یا خارهای کناریِ کدی درایوی که متناسب با دستگاه خود خریداری میکنید دقیقا مطابق با لبه کناری درایو نوری شماست. بنابراین کافیست بعد از نصب کدی درایو روی لپتاپ، پنل را از روی درایو نوری جدا کنید و روی لبه کدی درایو نصب کنید.

درهنگام جدا کردن پنل از روی درایو نوری صبر و حوصله کافی به خرج دهید تا باعث شکسته شدن پین‌های پشت پنل نشوید.

توجه داشته باشید پنل روی درایو نوری درصورتی روی کدی درایو نصب میگردد که هنگام انتخاب کدی درایو اندازه مناسب و متناسب با درایو نوری را انتخاب کرده باشید. بنابراین اگر اندازه پهنا یا قطر درایو نوری شما ۹.۵ میلیمتر است، پنل آن نیز فقط روی کدی درایو سایز ۹.۵ میلیمتر قابل نصب می باشد و اگر اندازه پهنا یا قطر درایو نوری شما ۱۲.۷ میلیمتر است، پنل آن نیز فقط روی کدی درایو سایز ۱۲.۷ میلیمتر قابل نصب می باشد.

جهت اطمینان از انجام صحیح کار می‌توانید ویديوهای موجود در یوتویوب و کانال مربوط به شرکت HDDCADDY را مشاهده کنید